Volby 2017


Stručný volební manifest

 

Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

 

  1. Život bez obav

 

 

  1. Sociální spravedlnost a úcta k práci

 

  1. Ekonomika pro lidi

 

  1. Příroda pro nás i budoucí generace

 

  1. Demokracie a lidská práva

 

Volební program KSČM

pro volební období 2017- 2021

 

Odmítáme žít ve strachu o budoucnost našich dětí, ve světě plném společenské nespravedlnosti, pokrytectví a války. Politický systém, který nenaplňuje oprávněné potřeby a očekávání lidí, nemá v moderním světě své místo. Důvěra v takovou politiku právem klesá ke dnu.

Vládnoucí elity dnes hájí zájmy velkého kapitálu, banky bobtnají a peníze občanů mizí rychle v zahraničí. Církev v roli miliardáře vytrvale vysává stát, přičemž mladé rodiny jsou odkázány k životu v nouzi, senioři nemají na nutné léky, chudí chudnou a bohatí bohatnou! Lidé jsou zbavováni naděje a důstojnosti.

Většina si dnes již přeje změnu. Je načase konečně se vypořádat s privatizačními zlodějnami, ke kterým ještě nyní přibyla nespravedlnost ve formě církevních restitucí! Zákony musí odrážet zájem slušného a poctivého člověka, ne účelové výhody pro neoprávněně privilegované. Naším strategickým cílem je socialismus a postupnými kroky společně s vámi bychom rádi změnili životní poměry ve prospěch většiny.

KSČM proto požaduje:

  1. Právo na práci a spravedlivou odměnu

 

Prosazování zcela rovného přístupu v právu na práci a spravedlivé odměňování považujeme za záruku spravedlivého a důstojného života. Zaměstnanec musí být pro zaměstnavatele partnerem, nikoliv nevolníkem či zdrojem vykořisťování. Prosperita a ekonomický rozvoj jsou spojeny s motivací lidí práce a s jejich spravedlivým podílem na užití vytvořených hodnot.

 

KSČM se soustředí zejména na:

 

 

  1. Garance všeobecně dostupných a kvalitních veřejných služeb

 

Mezi programové priority KSČM patří rozvoj služeb hrazených z veřejných zdrojů. O dostupnosti těchto služeb nemohou rozhodovat majetkové poměry, ale společenská potřebnost. Nezbytné je zastavit liberalizaci a privatizaci těchto služeb i zvyšování finanční spoluúčasti občanů.

 

KSČM se soustředí zejména na:

 

  1. Právo, spravedlnost a demokracie

 

KSČM usiluje o obnovení důvěry veřejnosti v právo, v jeho dodržování a vymahatelnost. Na prvním místě stojí důsledná ochrana lidských práv dle Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv. Součástí našeho přístupu je rovnoprávné postavení sociálních práv s ostatními základními právy. Požadujeme také zakotvení úlohy přímé demokracie, účasti občanů na rozhodování a kontrolu volených zástupců. Chceme otevřít otázku celonárodní diskuse k nové ústavě jako „Společenské smlouvě“.

 

KSČM se soustředí zejména na:

 

 

 

Pro KSČM je důležité prosazování dlouhodobě udržitelného rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Harmonický vztah člověka a přírody musí být chráněn před zištnými zájmy. Náš program se staví proti vykořisťování člověka a drancování přírody.

 

KSČM se soustředí zejména na:

 

 

Bezpečnost občanů a mír ve světě považuje KSČM za jednu z nejzákladnějších potřeb lidí vůbec. Dnešní svět je tísněn svévolí velmocí, vzestupem mezinárodního terorismu i organizovaného zločinu. Hájit mír spolu s občanskou veřejností a mírovými organizacemi a řešit příčiny nestability je důležité pro eliminaci vážných hrozeb pro naši samotnou existenci. Promítá se to i do zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

KSČM se soustředí zejména na:

 

 


[logokscmdve.jpg]

Také nás najdete na Facebooku

Copyright © OV KSČM Prachatice | JapetStudioJapet Studio 2001-2016 | Všechna práva vyhrazena Admnistrátor stránek Speciální stránky